>> หมวดสินค้า
 • Ink Jet
 • Thermal Transfer
 • Laser
 • Outer Case Coding
 • Hot Roll Printer
 • Hot Foil Printer
 •  
  Domino height=
  EDM height=
  Kortho height=
  API FOILS height=
  MARSH height=
  Multifeeder height=
   
   
   
   
  Name
  Last Name :
  Position :
  Tel. :
   
   
   
       จำหน่ายเครื่องพิมพ์, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์วันที่, เครื่องพิมพ์วัน,เดือน,ปี, วันหมดอายุ, เครื่องพิมพ์ฉลาก, เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์, InkJet, ThermalTransfer, Laser, OuterCoding, HotRoll, HotFoil, Accessories, เครื่องพิมพ์วันผลิต, เครื่องพิมพ์โลโก้, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์กล่อง, เครื่องพิมพ์ถุง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องมาร์คเลเซอร์, เครื่องดูดควัน, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องติดสติกเกอร์, เครื่องแปะสติกเกอร์, เครื่องฟีด, เครื่องป้อนชิ้นงาน, เครื่องพิมพ์ลูกกลิ้ง, เครื่องพิมพ์ระบบลูกกลิ้ง, เครื่องตัดเทปกาวน้ำ, เครื่องตัดกระดาษกาวน้ำ, เครื่องพิมพ์มือ, ลูกกลิ้งตรายาง, เครื่องฉลุอักษร, ฟอยล์, ตรายาง, ตรายางวันที่, ตัวอักษรยาง, โลโก้ตรายาง, พิมพ์วันที่, พิมพ์วันผลิต, แผ่นร่องยาง, แสตมป์วันที่, แสตมป์ตรายาง, หมึกพิมพ์, หมึกพิมพ์วันที่, น้ำหมึกแสตมป์, แผ่นฟองน้ำซับหมึก, thermal ink jet, thermal printer, graphicjet, ink pad

      บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ได้รับการก่อตั้งในปี 2545 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเครื่องพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต/หมดอายุลงบนสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผู้ซึ่งได้ริเริ่ม นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้ากลุ่มนี้เป็นบริษัทแรกๆ ของประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ 25 ปีก่อนหน้านี้ จึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่าย (Sale) และให้บริการ (Services) เฉพาะสินค้ากลุ่มนี้ โดยยึดหลักเรื่องความเร็ว (Quick) และคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

  บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

  19/20-22 RCA บล็อก A

  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทร 0-2203-0357 

  แฟกซ์ 0-2203-0245

  E-mail : marketing@qiis.co.th
  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

  19/20-22 RCA บล็อก A
  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทร 0-2203-0357
  แฟกซ์ 0-2203-0245

  E-mail : marketing@harn.co.th

  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด

  19/20-22 RCA บล็อก A

  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทร 0-2203-0357

  แฟกซ์ 0-2203-1504

  E-mail : marketing@firevictor.co.th
  19/20-22 RCA บลอค A
  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  รหัสไปรษณีย์ 10310

  โทรศัพท์ : 0-2203-0357
  โทรสาร : 0-2203-0798

  E-mail : marketing@chillmatch.co.th

   
  ตัวอักษรยาง     แสตมป์วันที่แบบซับหมึกในตัว     Kortho Corder     น้ำหมึก Stamp     High Resolution Ink Jet    
   
  คิว ทู เอส บจก.
  19/20-22 อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   10310
  โทรศัพท์ : +662203-0357, 081-874-8403
  โทรสาร : +662203-0245
  อีเมล์ : marketing@harn.co.th, marketing@qiis.co.th
  เว็บไซต์ :http://www.qiis.co.th
  เว็บไซต์ :http://www.brandexdirectory.com/qiis
   
   
   
  Copyright © 2003 Brandex Directory Co., Ltd. All Rights Reserved.