>> หมวดสินค้า
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต
 • เสาไฟฟ้าแรงสูง
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • วางระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน
 •  
   
   
   
   
  Name :คุณกุ้ง 
  Last Name :
  Position :
  Tel. :081-652-6157
  sroimori.s@hotmail.com
   
   
       
  จำหน่าย
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • เสาไฟฟ้าคอนกรีต
  • เสาไฟฟ้าแรงสูง
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  บริการและติดตั้ง
  • รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
  • วางระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน


  ***บริการ 24 ชม.***

  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
  งานไฟฟ้าแรงสูง
  งานไฟฟ้าแรงสูง
  งานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
  งานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง     งานไฟฟ้าแรงสูง     ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง     ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง     งานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง    
   
  นครชัยศรี วิศวกรรมไฟฟ้า หจก.
  20/4 หมู่ 2 แขวงท่ากระชับ เขตนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   73120
  โทรศัพท์ : +663433-2691, 081-652-6157
  โทรสาร : +663433-2691
  อีเมล์ : sroimori.s@hotmail.com
  เว็บไซต์ :http://
   
   
   
  Copyright © 2003 Brandex Directory Co., Ltd. All Rights Reserved.