>> หมวดสินค้า
 
crompton height=
Drive Systems height=
logo cpg height=
Magnetic Clutch & Brake height=
 height=
 height=
 
 
 
 
Name
Last Name :
Position :
Tel. :
 
         ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์เกียร์, อินเวอร์เตอร์, โบร์เวอร์, ปั๊มลม และสินค้าอุตสาหกรรม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น
  • มอเตอร์เกียร์ และเกียร์ทดรอบ รวมถึงอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ อุปกรณ์เสริม เช่น อินเวอร์เตอร์
  • มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์กันระเบิด Flame-Proof, มอเตอร์เกาะแบบ Vibrator Motor และมอเตอร์เบรค ยี่ห้อ CROMPTON
  • มอเตอร์ไฟฟ้า ยีห้อ BALDOR จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • มอเตอร์เกียร์ และเกียร์ทดรอบ ยี่ห้อ CHEN-PANG จากประเทศไต้หวัน
  • เบรคไฟฟ้า AC , DC ยี่ห้อ SONYI จากประเทศไต้หวัน
  • แมคเนติกส์คลัชส์ และ แมคเนติกส์เบรค ยี่ห้อ CHAIN-DAY จากประเทศไต้หวัน
  • มู่เล่ย์ปรับความเร็วรอบด้วยสายพาน ยี่ห้อ REYON จากประเทศไต้หวัน
  • ชุดเชื่อมต่อ มอเตอร์ ยอย COUPLING ยี่ห้อ Fuji , MT , KR
  • ลูกล้อเหล็ก แบบล้อเป็น , แบบล้อตาย หรือแบบติดเบรก ยี่ห้อ Fujiและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆcrompton
Drive Systems
logo cpg
Magnetic Clutch & Brake
มอเตอร์เกียร์ Nord
มอเตอร์เกียร์นอร์ด Model RV
ล้ออุตสาหกรรมหนักยูริเทน แบบล้อเป็น ล้อตาย ล้อติดเบรค และ ล้อเหล็ก
เครื่องปั๊มลม Fu Sheng
อินเวอร์เตอร์ X-Sine Ac Inverter
มอเตอร์กันระเบิด ATB Type B35
โบว์เวอร์ แบบ 1 ใบพัด 220 V. ขนาด 0.5 HP.
เกียร์ทดรอบแบบ 2 เพลา แบบขาตั้ง Type - CHD     มอเตอร์เกียร์ Model FR - Series     มอเตอร์เกียร์นอร์ด Model RV     Speed Reducer Intermediate Speed Reducer Motor Gear Shaft     ล้ออุตสาหกรรมหนักยูริเทน แบบล้อเป็น ล้อตาย ล้อติดเบรค และ ล้อเหล็ก    
เจริญเมือง  
เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.
164/1 อาคารเกรียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10280
โทรศัพท์ : +662281-5331
โทรสาร : +662280-8431
อีเมล์ : info@crm.co.th
เว็บไซต์ :http://www.crm.co.th
เว็บไซต์ :http://www.brandexdirectory.com/crm
 
 
 
Copyright © 2003 Brandex Directory Co., Ltd. All Rights Reserved.