โปรไฟล์

              ในโลกปัจจุบัน ระบบบาร์โค้ด มีความสำคัญกับธุรกิจในทุกๆ ด้าน ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด เพื่อเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ บริษัทของเราดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบบาร์โค้ด ดำเนินมาสู่ปีที่ 14 และทุกๆ ปี บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ได้คัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับความต้องการของทุกท่านให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและดีขึ้นทุกๆ ปี

งานนำเสนอบริษัท  

กิจกรรม