ติดต่อเรา

ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่
199 /1820 หมู่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
: +666 3 237 6595,+662 360 4124
: +662 360 4124
อีเมล์
: demachanical@gmail.com

เว็บไซต์
demach.brandexdirectory.com

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย

-ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ (CONYEYOR SYSTEM)I

-แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ (BALANCER)

-เครื่องล้างภาชนะ (WASHING MACHINE)

-เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร (FOOD PROCESS MACHINE)

-เครื่องจักรตามแบบหรือออกแบบเฉพาะงาน (SPECIAL MACHINE)

-งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (FABRICATION WORK)

-ชิ้นส่วนและอะไหล่งาน (MACHINE)

-ระบบไฟฟ้าทั้งกำลังและควบคุมบริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค

OUR BUSINESS ACTIVITY ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

FOOD & BEVERAGE INDUTRY อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

shrimp - Prawn -Squid Processing กระบวนการแปรรูปกุ้ง ปลาหมึก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

Fish Processing (Canning & Frozen) กระบวนการแปรรูปปลา (ปลาแช่แข็ง,ปลาในกระป๋องทุกชนิด

Poetry - Meat-Pork Processing กระบวนการแปรรูปไก่ เป็ด หมู

Vegetable & fruit Processing กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้

Liquid Food Processing-Beverage-Tank กระบวนการผลิต เครื่องดื่มและอาหารเหลว ,ถังผสม,ถัง,เก็บสแตนเลส

Snack Food-Confectionery-Bakery-Biscuit- กระบวนการผลิตอาหารขนมขบเคี้ยว ขนมทอดกรอบ อบกรอบ ฯลฯ

water-Jelly etc.

Value Added Processing กระบวนการผลิตอาหารที่มีมูลค่า เพิ่ม เช่น ติมซำ เป็นต้น

Process Conveyor for Food Industry ระบบลำเลียงในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Turkey Project for All Kind of food Processing กระบวนการผลิตอาหารอื่นๆ

OTHER NON-FOOD INDUSTRY อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

Machine & Material Handling for every industry ครื่องจักรและไลน์การประกอบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆทุกอุตสาหกรรม

Consumer Product Industry อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค เช่น แชมพู ยาสระผม สบู่
Cosmetic Industry อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์

CONVEYOR SYSTEM & Material HANDLING EQUIPMENTS ระบบลำเลียงและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ

FRYER-BREADER  

ติดต่อเรา

25869

* ข้อมูลที่ต้องกรอก