เครื่องดักขยะ

เครื่องดักขยะ


บริษัท
ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส หจก.
ที่อยู่
915 หมู่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
: +662 758 9753, +668 1842 6714,+668 9095 4324
: +662 7589 753
อีเมล์

เครื่องดักขยะ, จำหน่ายเครื่องดักขยะ, ติดตั้งเครื่องดักขยะ ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส บจก.


เครื่องดักขยะแบบละเอียดที่ใช้เป็นแบบ Rotating Band Screen ซึ่งจะมีการหมุนและฉีดล้างพร้อมกัน ควบคุมการทำงานจากอุปกรณ์วัดค่าความแตกต่าง ของระดับน้ำที่ไหลผ่าน เครื่องดักขยะ


เครื่องดักขยะที่ติดตั้งจะมีจำนวน 3 เครื่อง และมีตะแกรงดักขยะแบบ Manual สำหรับกรณี ฉุกเฉินที่ต้องการผันออกจาก Fine Screening เนื่องจากการหยุดใช้งานหรือซ่อมบำรุง ระยะห่างระหว่างตะแกรง ประมาณ 5 มม.


มี 3 ประเภท

  • Static Screen / เครื่องแยกกากแบบอยู่กับที่
  • Rotary Screen / เครื่องแยกกาก แบบหมุนภายนอก
  • Internal Screen / เครื่องแยกกากแบบหมุนภายใน

รูปภาพประกอบ