Explosion Proof Mixer

Explosion Proof Mixer


บริษัท
อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.
ที่อยู่
36 ซอยกาญจนาภิเษก 039 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: +662 714 4978, +668 9650 7698
: +662 714 4979
Explosion Proof Mixer

เหมาะกับงานที่มีสารระเหย
          เป็นส่วนผสม เช่นอุตสาหกรรม สี น้ำมัน ทินเนอร์Solvent สามารถออกแบบได้ทั้ง มอเตอร์ลม Air Motor หรือระบบไฟฟ้ากันระเบิด Elec.Motor

รูปภาพประกอบ