ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MD 208

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MD 208


บริษัท
ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
ที่อยู่
51/6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 751 7309,
: +662 337 4576,+668 1987 0376,+668 0999 6892
อีเมล์

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ Hamer Head Crane

- ความสูง  30  เมตร

- ความยาวแขน   60  เมตร

- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน         10  ตัน

- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน       2.45  ตัน

รูปภาพประกอบ