ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MD 235

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MD 235


บริษัท
ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
ที่อยู่
51/6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 751 7309,
: +662 337 4576,+668 1987 0376,+668 0999 6892
อีเมล์

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ Hamer Head Crane

- ความสูง  30  เมตร

- ความยาวแขน   65  เมตร

- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน    10  ตัน

- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน    2.05  ตัน


รูปภาพประกอบ