เดอริคเครน 18 ตัน 35 เมตร

เดอริคเครน 18 ตัน 35 เมตร


บริษัท
ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
ที่อยู่
51/6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 751 7309,
: +662 337 4576,+668 1987 0376,+668 0999 6892
อีเมล์

- Derrick  Crane  Boom Length  35 M.

- Tip  Load      4.0  Ton

- Max  Load   18 Ton


รูปภาพประกอบ