เดอริคเครน 15 ตัน 40 เมตร

เดอริคเครน 15 ตัน 40 เมตร


บริษัท
ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.
ที่อยู่
51/6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 751 7309,
: +662 337 4576,+668 1987 0376,+668 0999 6892
อีเมล์

- Derrick  Crane  Boom Length  40 M.

- Tip  Load      3  Ton

- Max  Load   15 Ton


รูปภาพประกอบ