กระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลง

กระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลง


บริษัท
กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
ที่อยู่
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 346 1203-4, +668 9893 4198
: +662 346 1204
อีเมล์

ประโยชน์ของกระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลง


1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน

2. ใช้ในการซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระบบแรงต่ำภายในอาคาร

3. ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ หรือสิ่งของที่อยู่สูงได้

4. สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูงได้

5. ใช้แก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟระดับต่างๆ

6. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่อยงานบรรเทาสาธารณภัย

7. เพื่อใช้เป็นรถสำหรับให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหน่วยงาน

8. ใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ เช่น มีอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือมีจำนวนมาก มีกิ่งไม้บังวิสัยทัศน์ในการสัญจร เป็นต้น

9. ช่วยในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้

10. ช่วยเหลืองานชุมชนได้

11. ใช้ในการประดับตกแต่งถนน และอาคารได้

จะเห็นได้ว่า กระเช้าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กร รวมไปจนถึงงานบริการประชาชน และป้องกัน แก้ไขอุบัติภัย ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรเลือกประเภท และองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน จึงจะใช้รถกระเช้าได้เต็มประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า


สนใจติดต่อ

กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.

20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : +662 346 1203-4, +668 9893 4198

โทรสาร : +662 346 1204

อีเมล : psg_gondola@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com

เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com

รูปภาพประกอบ