รับฉีดพลาสติก ตะกร้าขนมจีน

รับฉีดพลาสติก ตะกร้าขนมจีน


บริษัท
เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.
ที่อยู่
30 หมู่ 7 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์
: +662 874 0252, +668 6001 6064, +668 0814 3535
: +662 874 0258
อีเมล์


รูปภาพประกอบ