รถเจาะดิน AICHI รุ่น D706

รถเจาะดิน AICHI รุ่น D706


บริษัท
ก จักรกลแม่กลอง
ที่อยู่
ก จักรกล แม่กลอง
8/4 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บริษัทในเครือ ก จักรกล แม่กลอง
นิว ก.อะไหล่ยนต์ หจก. +662 896 4223-4 ,+668 1453 2558
ลี้ คิม ฮวด ออโต้พาร์ท บจก. +663 572 3261-2 , +668 1302 2498
ก.เซียงกงพัฒนา บจก. +663 477 3466 , +669 9053 2521 75000
โทรศัพท์
: +668 1859 4225 ,+668 1453 2558
: +663 477 3461
อีเมล์


รูปภาพประกอบ