AERIAL WORKING PLATFORM

AERIAL WORKING PLATFORM


บริษัท
ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.
ที่อยู่
69/3 หมู่3 ซอยโรงหมี่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์
: +668 1720 5980,+668 1624 6417,+662 1014504
: +662 101 4505

ALUMINUM WORKING PLATFORM MULTI MAST

Lift Rated Capacity :150 Kgs.

Working Height : 19700 mm.

Platform Height: 18000 mm.

Platform Size: 1480 x 950 mm.

รูปภาพประกอบ