ท่ออุปกรณ์ FIT-PVC ชนิดไม่รับแรงดัน (ท่อสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง)

ท่ออุปกรณ์ FIT-PVC ชนิดไม่รับแรงดัน (ท่อสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง)


บริษัท
อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
ที่อยู่
14/15-18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: +662 398 9377-78, +662 361 5025-26, +668 5959 9960
: +662 361 5025-26
อีเมล์
ท่ออุปกรณ์ FIT-PVC ชนิดไม่รับแรงดัน (ท่อสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง)

- ผลิตตามมาตรฐานนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า
- อุปกรณ์ท่อPVC ตราช้าง
- สำหรับใช้เป็นท่อน้ำเสีย  ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฎิกูล

รูปภาพประกอบ