เครื่องมือตอกขยายและเบ่งแป๊ป

เครื่องมือตอกขยายและเบ่งแป๊ป


บริษัท
กุลธร บจก.
ที่อยู่
237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
: +662 282 2151
: +662 280 1444
อีเมล์

TMI SWAGING TOOLS เครื่องมือตอกขยายและเบ่งแป๊ป
 • TMI ชุดตอกแป๊ป ขนาด 1/4'', 5/16'', 3/8''
 • TMI ตัวตอกแปีป  ขนาด 1/2', 5/8'', 7/8'' 
ตัวตอกแป๊ปขนาดต่างๆ
 • TMI-93-s-04  ขนาด  1/4''
 • TMI-93-s -05 ขนาด  5/16''
 • TMI-93-s-06  ขนาด  3/8''
 • TMI-93-s -08 ขนาด  1/2''
 • TMI-93-s-10  ขนาด  5/8''
 • TMI-93-S-12  ขนาด  3/4''
 • TMI-93-S-14  ขนาด  7/8'' 
TMI  Flaring Tools  เครื่องมือยบานแฟล์ 45 องศา
 • TMI-195    ขนาด   3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'
 • TMI-808A  ขนาด   1/8'', 3/16'', 1/4'', 5/16''
 • TMI-275    ขนาด   1/8'', 3/16'', 1/4'' ,5/16'',
 • TMI-278    ขนาด   1/4'', 3/8'', 3/4'', 5/8'',1/2''
TMI DOUBLE  FLARING & CUTTING KIT  บานแฟล์ 2 ชั้น 
 • TMI-96FB  ขนาด  3/16'',1/4'',5/16'',3/8,1/2''
TMI SWAGING TOOLS  เครื่องมือตอกขยายเบ่งแป๊ป
 • TMI-193 ขนาดชุดตอกแป๊ป  1/4'' ,5/16'', 3/8'',1/2'', 5/8''
 • TMI-94   ขนาดตัวตอกแป๊ป 1/2'', 5/8'', 7/8''
 • TMI-93-S-04  ตัวตอกแป๊ปขนาด    1/4''
 • TMI 93-S-05  ตัวตอกแป๊ปขนาด    5/16''
 • TMI-93-S-06  ตัวตอกแป๊ปขนาด    3/8''
 • TMI-93-S-08  ตัวตอกแป๊ปขนาด    1/2''
 • TMI-93-S-10  ตัวตอกแป๊ปขนาด    5/8''
 • TMI-93-S-12  ตัวตอกแป๊ปขนาด    3/4''
 • TMI-93-S-14  ตัวตอกแป๊ปขนาด    7/8''

รูปภาพประกอบ