แปรงสำหรับทำความสะอาด /Cleaning Brushes

แปรงสำหรับทำความสะอาด /Cleaning Brushes


บริษัท
กุลธร บจก.
ที่อยู่
237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
: +662 282 2151
: +662 280 1444
อีเมล์

STANLESS STEEL HEAVY DUTY  PROFESSIONAL REFRIGERATION FITTING BRUSH 

 • 64020    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 3/8''
 • 64030    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 1/2''
 • 6400-05 ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 5/8''
 • 6400-06  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 3/4''
 • 6400-07  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 7/8''
 • 6400-09  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-1/8''
 • 6400-11  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-3/8''
 • 6400-13  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-5/8''
 • 6400-17 ขนาดข้องอ ข้อต่อ 2-1/8''

PLUMBING / REFRIGERATION FITTING BRUSH แปรงลวด สำหรับทำความสะอาดท่อ

 • 96010 ขนาด 3/8''
 • 96040 ขนาด 3/4''
 • 96050 ขนาด 7/8''
 • 96060 ขนาด 1''
 • 96070 ขนาด 1-1/8''
 • 96080 ขนาด 1-3/8''
 • 96085 ขนาด 1-1/2''
 • 96090 ขนาด 1-5/8''
 • 96100 ขนาด 2-1/8''
 • 96105 ขนาด 2-1/4''
 • 96105  ขนาด 2-1/4''

FOUR-IN-ONE TOOLS แปรงทำความท่อและฟิตติ้ง

 • 70265  ขนาด  1/2'x3/4''
 • 70268 ขนาด 5/8'' x7/8''
 • 70262 ขนาด 1/2''x3/4''
 • 70263 ขนาด 5/8'' x7/8''รูปภาพประกอบ