สปริงเกอร์ ป๊อปอัพ

สปริงเกอร์ ป๊อปอัพ


บริษัท
กุลธร บจก.
ที่อยู่
237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
: +662 282 2151
: +662 280 1444
อีเมล์
สปริงเกอร์ ป๊อปอัพ
  • 525C  Whisper Quiet มีระบบเก็บเสียง นมหนู 4'' เกลียว 1/2''M  แรงดันน้ำ ต่ำสุด3 สูงสุด 5 บาร์  รัศมีของน้ำ 11-12
  • 427/805  ตัวสปริงเกอร์เป้นพลาสติกสามารถปรับทิศทางได้   นมหนู 4'' เกลียว 1/2''M  แรงดันน้ำ ต่ำสุด1 สูงสุด 5 บาร์  รัศมีของน้ำ 12-13
  • 525/2  ป๊อปอัพระบบเกียร์ไดร์สใช้งานสวนหย่อมตัวเป็นพลาสติกปรับทิศทางได้ นมหนู 4'' เกลียว 1/2''F แรงดันน้ำ ต่ำสุด 3 สูงสุด 5 บาร์  รัศมีของน้ำ 2-12
  • 565  ป๊อปอัพระบบเกียร์ไดร์สตัวเป็นพลาสติก ปรับทิศทางได้มี 3 ขนาด
       นมหนู 4'' เกลียว 3/4''M  แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 4 บาร์  รัศมีของน้ำ 6-11
       นมหนู 6'' เกลียว 3/4''M  แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 4 บาร์  รัศมีของน้ำ 8-12
       นมหนู 9'' เกลียว 3/4''M  แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 4 บาร์  รัศมีของน้ำ 7-13

  • 6104Z  ป๊อปอัพความยาว 4 นิ้ว น้ำกระจายออกเป็นแผง  เกลียว 1/2F'' แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 3 บาร์  รัศมีของน้ำ4-5
  • 6104Z-V17  ป๊อปอัพความยาว 4 นิ้ว สามารถปรับพื้นที่การจ่ายน้ำได้น้ำกระจายออกเป็นแผง  เกลียว 1/2F'' แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 3 บาร์  รัศมีของน้ำ 3-6
  • 6104Z-V10 ป๊อปอัพความยาว 4 นิ้ว สามารถปรับพื้นที่การจ่ายน้ำกระจายออกเป็นแผง   เกลียว 1/2F'' แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 4 บาร์  รัศมีของน้ำ 4-6
  • 6106Z  ป๊อปอัพความยาว 6 นิ้ว น้ำกระจายออกเป็นแผง   เกลียว 1/2F'' แรงดันน้ำ ต่ำสุด 2 สูงสุด 3 บาร์  รัศมีของน้ำ 4-5

รูปภาพประกอบ