AERIAL WORKING PLATFORM

AERIAL WORKING PLATFORM


บริษัท
ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.
ที่อยู่
69/3 หมู่3 ซอยโรงหมี่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์
: +668 1720 5980,+668 1624 6417,+662 1014504
: +662 101 4505

ELECTRIC SCISSOR AERIAL WORKING PLATFORM

Lift Rated Capacity:300 Kgs.

Platform Extend Capacity: 113 Kgs.

Working Height: 8000mm.

รูปภาพประกอบ