Cosmetics

Cosmetics


Company
FOILMASTER (THAILAND) LTD.
Address
555 Soi Sansabai 4, Rama 4 Road, PraKanong ,Klongtoey, Bangkok. 10110
Phones
: +66-2661-3900-11
: +66-2258-5454, +66-2260-8888
Email Addresses

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ฟอยล์มทัลลิค ฟอยล์มุก  ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้าถูกนำมาใช้  พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันเนื่อง
มาจากผลของประกายโลหะและคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเทคโนโลยี การพิมพ์อื่นๆ ไม่สามารถทำไดช่วยตกแต่งบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่น เพื่อการโชว์ ดิสเพสย์  โดยการทำเน้น สัญลักษณ์ ตรายี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ ด้วย ฟอลย์ ชนิดขึ้นเงา โลหะ  สีมันวาว  สีด้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่โดดเด่น ของแบรนด์ท่าน


Picture