ประกาศงาน 1 งาน

- ซ่อมบำรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่กทม.และปริมณฑล
- ทำรายงานซ่อมประจำวัน
- ประสานงานในหน่วยงานที่เกียวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป เพิ่มเติม
ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลคโทรนิค / ช่างเทคนิคบำรุงรักษา