ป้ายกำกับ
จดหมายข่าว
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
แบรนด์
หมวดย่อย
ลำเลียงวัสดุ, อุปกรณ์ขนส่งลำเลียง, รถเข็น, รถเครน > ล้อแฮนด์ลิฟท์
คิว มาร์เก็ตติ้ง บจก.
หมวด
:
ลูกล้ออุตสาหกรรม
บริการ
:
    ผลิตภัณฑ์ลูกล้อ Q Caster เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในเครือบริษัท คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จุดเริ่มต้นจากความสนใจในอุตสาหกรรมลูกล้อ จึงเริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี 2548  ต่อมาด้วยประสบการณ์ การแก้ปัญหา และพยายามพัฒนาคุณภาพของตัวสิน...
โทรศัพท์
:
+662751-2295, 081-488-9858, 085-111-1390
โทรสาร
:
+662751-2296
อีเมล์
:
qiucaster@gmail.com
เว็บไซต์
:
1-1 of 1 | 1