MYANMAR PHAR-MED EXPO 2018

14-16 ธันวาคม 2561
Rose Garden Hotel, Myanmar

MYANMAR PHAR-MED 2018 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในพม่า มุ่งเน้นโรงพยาบาล การวินิจฉัยยา การแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบในการค้นพบนวัตกรรมอุตสาหกรรมล่าสุดสู่เครือข่ายธุรกิจ แนวโน้มตลาดที่มีการอัพเดทมากที่สุด ภาคการเติบโต ความท้าทายและโอกาสในตลาดการแพทย์ เภสัชกรรม และห้องปฏิบัติการ