MTA HANOI 2018

16-18 ตุลาคม 2018
I.C.E. Hanoi, Vietnam

MTA HANOI นิทรรศการโซลูชั่นด้านการผลิตแบบครบวงจร จัดแสดงสินค้าด้านวิศวกรรม เครื่องมือกล และงานโลหะ พบกับแนวคิดการค้าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีทั่วโลก