งานแสดงสินค้า Cambodia Architect & Decor 2019

6-8 มิถุนายน 2562
Diamond Island Exhibition & Convention

Cambodia Architect & Décor Expo 2019 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปัน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดด้านงานวัสดุก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง นิทรรศการจะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 100 แบรนด์ จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ละบริการจากนานาประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน ไทย และมาเลเซีย พร้อมข้อเสนอพิเศษที่คุณควรสัมผัส

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.cambodiaarchitectdecor.com/home