งานแสดงสินค้า Propak Asia 2019

12-15 มิถุนายน 2562
ไบเทคบางนา

มหกรรมงานอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อันดับ 1 ของเอเชีย

ProPak Asia งานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ นับว่างานนี้สร้างจุดแข็งเพิ่มขึ้นทุกปี กว่า 27 ปีแล้ว งาน ProPak Asia สร้างมูลค่าสินค้า ด้วยผู้ซื้อที่มีคุณภาพ สร้างยอดการซื้อขายอย่างมากที่สุด พบปะผู้ซื้อ และซัพพลายเออร์ระหว่างประเทศ การแสดงนวัตกรรมล่าสุด รวมถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากนานาประเทศ

เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งเอเชีย ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มอัตราการเติบโต การส่งออกที่เพิ่มขึ้น และการค้าภายในอาเซียน ดังนั้น ProPak Asia จึงกลายเป็นศูนย์กลางการประชุมประจำปีสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.propakasia.com/ppka/2020/th/index.asp