งานแสดงสินค้า Intelligent Warehouse 2019

24-27 กรกฏาคม 2562
อิมแพคเมืองทองธานี

งานแสดงสินค้าชั้นนำด้านโลจิสติกส์ และการจัดการระบบคลังสินค้าของไทย พบผู้ผลิต ผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทยในด้านระบบ คลังสินค้า ระบบขนถ่ายสินค้า ระบบโลจิสติกส์ภายใน การเก็บรักษาสินค้า การจัดการคลังสินค้า ห้องแช่สินค้า และอื่น ๆ รวมถึงเวทีธุรกิจและสัมมนา

ติดตามข่าวสาร

http://www.intelligent-warehouse.com/