งานแสดงสินค้า Powerex & Builders Myanmar

1-3 สิงหาคม 2562
Novotel Yangon Max, Myanmar

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเรกทอรี่ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน POWEREX MYANMAR 2019 and ELECTRIC EXPO MYANMAR 2019 ครั้งที่ 5  มุ่งเน้นด้านพลังงาน การผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งกำลัง เทคโนโลยี และเครื่องมือในประเทศพม่า พบกับไฮไลท์แห่งปี 2019 อาทิเช่น งานประกาศผลรางวัลด้านพลังงาน การสัมมนาด้านการผลิตพลังงานและไฟฟ้าและการประชุมด้านพลังงาน (MECON)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.myanmar-power.com/