งานแสดงสินค้า Cambodia Phar-Med 2019

17-18 กันยายน 2562
The Great Duke Hotel, Cambodia

Cambodia Phar-Med 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติครั้งที่ 5 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ และทันตกรรมในประเทศกัมพูชา จัดขึ้นพร้อมกับ Lab Cambodia 2019 คาดว่าจะดึงดูดผู้แสดงสินค้ากว่า 80 ราย และผู้เยี่ยมชมงานกว่า 2,000 คน นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายในการค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมทางธุรกิจ