งานแสดงสินค้า Propak Myanmar 2019

12-14 กันยายน 2562
Myanmar Expo, ย่างกุ้ง

วันที่ 12-14 กันยายน 2562 บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Propak Myanmar จัดขึ้นที่เมืองย่างกุ้ง จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ อะไหล่ รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัย พบกับเราได้ที่บูธ C5

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.propakmyanmar.com/pkm/2020/en/index.asp