THE 6 th ASEAN RETAIL

10-13 มีนาคม 2565
ไบเทค บางนา

 

ASEAN Retail 2022 ปีที่ 6 งานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าแบบครบวงจร


          งาน ASEAN Retail เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุด อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างความรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สินค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน