มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 3 2013

22 - 24 พฤศจิกายน 2556
อิมแพค เมืองทองธานี

มหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 3 2013

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556

ณ. อิมแพค เมืองทองธานี