มหกรรมสินค้าจีนมาตรฐานส่งออก 2014

6 - 8 พฤศจิกายน 2557
อิมแพค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้า มหกรรมสินค้าจีนมาตรฐานส่งออก 2014
6 - 8 พฤศจิกายน 2557
ณ. อิมแพค เมืองทองธานี