METALEX VIETNAM 2016

6 - 8 ตุลาคม 2559
SECC, โฮจิมินห์

          งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือ โลหะ รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของเวียดนาม ในครั้งนี้แบรนด์เด็กซ์ได้มีโอกาสไปร่วมออกบู๊ธเพื่อทำการแจกจ่ายหนังสือ TEEM ASIA หนังสือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของภาษา ที่ทำการแปลภาพโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่น โดยเน้นไปที่ 4 ภาษาหลัก คือ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม โดยภายในบู๊ธมี MC ที่เป็นคนท้องถิ่นทำให้การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเป็นที่เข้าถึงคนเวียดนามได้โดยง่าย