Oil and Gas 2018

6-8 กันยายน 2561
อิมแพคเมืองทองธานี

งานจัดแสดงนานาชาติ ด้านพลังงาน นำ้มันและก๊าซธรรมชาติ (OGET) 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 พบกับผู้จัดแสดงสินค้าที่หลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ผู้เยี่ยมชมจะพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซปิโตรเคมี รวมทั้งกิจกรรมสัมมนา Oil & Gas Thailand 2018 และ Petrochemical Asia 2018 พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานสีเขียว.