บริษัท เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง จำกัด (CRS)

     จัดตั้งขึ้นด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านเครื่องชั่ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านงานเครื่องชั่งสำหรับลูกค้าทุกระดับชั้น ด้วยความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า ทั้งงานออกแบบ ผลิตติดตั้งและจำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งน้ำหนักทุกพิกัดทุกชนิด และอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมอะไหล่เครื่องชั่งรถบรรทุก ใกล้ไกลพร้อมให้บริการ รับปรึกษาปัญหาติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งทุกชนิดด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ท่านไว้วางใจได้

      ทางบริษัทฯ รับรองว่าท่านจะ ได้รับสินค้าและบริการถูกใจ คุ้มค่า คุ้มราคา ใช้งานทนทานเหมาะกับธุรกิจของท่าน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานด้านเครื่องชั่งรถบรรทุกที่จะคอยให้บริการและ ให้คำปรึกษาด้านเครื่องชั่งรถบรรทุก และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานเครื่องชั่งรถบรรทุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพเครื่องชั่งรถบรรทุกการจัดจำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุกและให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งรถบรรทุกและธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภทตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งรถบรรทุก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทั่วถึง

"จำกัดด้วยงบ จบที่เดียว"

วิสัยทัศน์
    มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เน้นความสะดวกในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายที่ฉับไว ด้วยทีมงานคุณภาพ ร่วมกันรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่จำหน่าย

พันธกิจ
   1. ประกอบสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
   2. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยการ ให้การอบรม เพิ่มความรู้ และวิสัยทัศน์

การประกอบธุรกิจ
        บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จัดจำหน่าย รวมทั้งติดตั้ง และให้บริการในด้านเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยรูปแบบของการผลิตนั้น จะเป็นแบบลักษณะของงานสั่งทำ (Made to Order) ซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะสมกับการใช้งานใน  กลุ่มสินค้าตามแต่ละประเภทนั้นๆ โดยบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการผลิต

บริการของเรา
   - จำหน่าย ผลิตและติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรมทุกพิกัดทุกชนิดพร้อมบริการหลังการขายและบริการนอกสถานที่
   - บริการให้คำปรึกษาด้านงานเครื่องชั่งรถบรรทุกฟรี  24 ชม.
   - บริการสอบเทียบเครื่องชั่งพร้อมใบ Certificate ISO /IEC:17025
   - บริการต่ออายุงานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกโดย ชั่ง ตวง วัด (กระทรวงพาณิชย์) 2 ปี/ครั้ง
   - บริการซ่อมเครื่องชั่งและปรับเซ็ทน้ำหนักเครื่องชั่งโดยตุ้มน้ำหนักมาตรฐานISO/IEC : 17025
   - บริการด้านงานโปรแกรมเครื่องชั่ง