พัดลมมอเตอร์ รุ่น UF225(85)APA-A

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

Cooling Fan : UF225(85)APA-A
พัดลมโบว์เวอร์แรงลมสูง
Size : 225 x 85 mm. 230V. 50Hz.

UF133(72)APA Size : 133 x 72 mm. 230V. 50Hz.
BA2V190-69T Sive : 190 x 69 mm. 230V 50Hz.
UF225(85)APA-A Size : 225 x 85 mm. 230V. 50Hz.
UF250APA Size : 250 x 250 x 98 mm. 230V. 50Hz.

งานนำเสนอบริษัท

เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส บจก. TH
A.D. ELECTRICS SALES&SERVICE CO., LTD. (Eng)