หอทำความเย็น

รหัสสินค้า 12485

ชื่อ : หอทำความเย็น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการติดตั้งหอทำความเย็น

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 850 คน

Our succesful history
     We are one of oldest manufacturers in the cooling towers business, with over 40 years of experience. Nihon Spindle continues to lead the Asian market today through R&D and innovation. It is an ingrained part of Nihon Spindle is culture to continuously seek to supersede the performance and quality of our existing products

Quality Material
     Nihon Spindle is cooling towers are produced using only the highest quality components and materials. We use stainless 314 grade nuts and bolts and hot-dipped galvanized steel for the structure and steel parts. These will ensure onger-lasting product life under exposure to water and heat. Our FRP fan blade is lighter and more durable, and consumers less power to run and start up. Certified CI Test Facility At NS Cooling Towers

     In order to maintain the highest standards of quality, our products under go strict testing according to world-renowned CTI standards. A test facility was designed and built at our manufacturing plant in Penang, Malaysia, in accordance to the specifications by a qualified and certified CTI tester. This unique CTI test facility has a combined floor space of 15,000 sq ft and is capable of up to 1,000 tonnes heat rejection testing. Testing is accomplished to great accuracy by 4 massive diesel boilers and numerous sensors embedded around the vicinity of the test platform. In addition, our plant also includes a Static Fan Balancing and Dynamic Fan Testing facility

     CTI certification offers assurances in performance and reliability to the end user. Motor kW, noise level and space requirements are the few contributing factors to a successful certification