ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์

รหัสสินค้า 23897

ชื่อ : ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1371 คน

ทุกเทคนิคเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นของชิ้นงาน และแบรนด์ของท่านไม่ว่าเป็น
     • งานพิมพ์ ฉลาก
     • บรรจุภัณฑ์
     • การทำฮอตแสตมป์

ทุกเทคนิคเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นของชิ้นงาน และแบรนด์ของท่านไม่ว่าเป็น
     • งานพิมพ์ ฉลาก
     • บรรจุภัณฑ์
     • การทำฮอตแสตมป์