ตะขอหมุนอิสระ

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ตะขอหมุนอิสระ

    1.หมุนตะขอไปด้านที่เหมาะสมหรือถูกต้องที่ท่านต้องการจะใช้งาน

    2.ตะขอเซฟตี้จะปิดอัตโนมัติหลังจากถูกใช้งาน

    3.ในระหว่างการใช้งานตะขอเซฟตี้จะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความมั่นคงและแข็งแรง

    4.ได้รับการทดสอบตามเกณฑ์การวัดของตัวตะขอ(สามารถสอบถามขนาดและน้ำหนักกับทาง หจก.ก้วงโลหะกิจ)

    5.ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตตะขอชั้นนำของประเทศจีน

ข้อควรระวัง

        ถ้าห่วงโซ่มีปัญหาหรือมีการชำรุดควรรีบปรึกษาทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายเพื่อนดำเนินการซ่อมหรือวิธีบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเผื่อที่จะต่ออายุตัวอุปกรณ์ให้ได้นานที่สุด อย่าใช้งานเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดของขนาดตะขอ