งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ "ไดกิ้น"

รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ "ไดกิ้น"
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ "ไดกิ้น"

โครงการ : องค์การเภสัชนิคมเกตเวย์ซิติี้
ระบบปรับอากาศ : เครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ "ไดกิ้น"
รุ่น/ยี่ห้อ : EWADC11CZXS
จำนวน : 310 Ton

โครงการ : องค์การเภสัชนิคมเกตเวย์ซิติี้
ระบบปรับอากาศ : เครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ "ไดกิ้น"
รุ่น/ยี่ห้อ : EWADC11CZXS
จำนวน : 310 Ton