Magnetic Drive Chemical Pump

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
วิธีการดูแลและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ
 
1. การต่อสายไฟปั๊มน้ำ ควรระวังน้ำเข้าบริเวณจุดต่อของสายไฟ เพราะถ้าเราพันเทปพันสายไฟไม่ไดี จะทำให้น้ำเข้าไปในสายไฟได้ ซึ่งมีผลทำให้น้ำเข้าไปในตัวปั๊มน้ำได้
2. ส่วนที่เป็นยางบริเวณขั้วสายไฟ  ถ้าเรานำไปจุ่มน้ำนานๆ ส่วนที่เป็นยางอาจจะเสื่อมได้ทำให้น้ำอาจจะเข้าไปในตัวปั๊มได้  ดังนั้นควรจะหาทางป้องการได้โดยใช้ซิลิโคลนอุดหรือยาแนวบริเวณ รอบยางบริเวณขั้วสายไฟ
3. การแช่ปั๊มน้ำ ควรแช่ในน้ำที่สะอาด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรระวังตะกอนหรือเศษต่างๆที่จะเข้าไปใน ตัวปั๊มน้ำ  เพราะอาจจะทำให้เศษต่างๆไปพันใบพัด  อาจจะทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำหมุนช้าลง  อาจจะแก้ไขใช้ตะแกรงละเอียดกันเศษต่างๆ
4. การต่อสายไฟไม่ควรต่อยาวเกิน 10 เมตร เพราะจะทำให้ ปั๊มน้ำ มีแรงดันไฟฟ้าตกลง ซึ่งมีผลทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำช้าลง
5. ปั๊มน้ำจะมีแปรงถ่านจำนวน 2 ก้อน สี่เหลี่ยมคล้ายกับแปรงถ่านสว่านซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ  1,000-2,000 ชั่วโมง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับรอบการทำงานของปั๊มน้ำถ้าแปรงถ่านหมดปั๊มจะไม่ทำงาน จะต้องทำการเปลี่ยนแปรงถ่าน ซึ่งอยู่ภายในปํ๊มน้ำ
 
สนใจติดต่อ
บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) บจก.
เลขที่ 55/52 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : +66-2581-1280-5
โทรสาร : +66-2581-1580
อีเมล : bsn.chemtai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.boonsungnoen.com
เว็บไซต์ : www.kuobaopump.com
เว็บไซต์ : boonsungnoen.brandexdirectory.com
 

Download