ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบดูดลึก มีทั้งหัวแบบหัวเจํตเดี่ยวลงบ่อ2 นิ้ว หรือหัวเจ็ตคุ่ลงบ่อ4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานภายใจอาคาร

 บ้านเรือนใช้ไฟฟ้า 220 V ไฟ 2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย คุณภาพดีทนทาน  ประหยัดพื้นที่ สำหรับดูดน้ำบ่อบาดาล 

 ขนาดบ่อ 4 นิ้วสำหรับเจ็ตคู่ และขนาดบ่อ 2 นิ้ว สำหรับเจ็ตเดี่ยว
 • PC-250KIC  แบบเจ็ตคู่        มอเตอร์   250 วัตต์   ดูดน้ำลึก  24M. ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1   
 • PC-251KIC  แบบเจ็ตเดี่ยว   มอเตอร์   250 วัตต์   ดูดน้ำลึก  18M  ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 • TJ-350EA    แบบเจ็ตคู่         มอเตอร์  300 วัตต์   ดูดน้ำลึก  24M.  ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 • TJ-351EA    แบบเจ็ตเดี่ยว    มอเตอร์  300 วัตต์   ดูดน้ำลึก  18M   ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ไฟ 2สายมีประสิทธิภาพกินไฟน้อยคุณภาพดีทนทาน
ประหยัดพื้นที่มีถังเก็บน้ำอัดความดันอัตโนมัติ
 • PW-132KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 26  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.0 ปิด 1.6  ท่อดูดขนาด 1  นิ้ว
 • PW-130KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 24  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 3/4 นิ้ว
 • PW-155KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • PW-250KIC   มอเตอร์  250 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 14 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.8 ปิด 2.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 
 • ปั๊มท๊อปสตาร์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี
       ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • TS-136B        มอเตอร์  135  วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 16 ปริมาณน้ำ 20  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • TS-250A        มอเตอร์   250 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 36 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มมาริโน่  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี 
   ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • M-DGP-130    มอเตอร์  370 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 40 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว