เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์ หจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รับผลิตถังดักไขมันใต้ซิงค์

ข้อมูลที่ต้องการ
งานนำเสนอบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. ที. พลาสติกส์ โปรดักส์
M.T.PLASTIC PRODUCT LTD., PART.