สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ทำลายสินค้า วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ภาพยนตร์ และเพลง ละเมิดลิขสิทธ์