ไมตรี อุตสาหกรรม บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รับผลิต ตลับคู่สายโทรศัพท์,กล่องมิเตอร์ ตามสั่ง