ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น KL-420