พีทีบี คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รับเหมาทำความสะอาดอาคารสร้างใหม่ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า หรือห้างร้าน อาหารสำนักงานก่อนเปิดกิตการใหม่