ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องกลึ่งซีเอ็นซี รุ่น HT-35/HT-45